Podstawowym celem działalności GETMOR jest produkcja i dostarczanie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia, o najwyższej jakości z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz społeczną odpowiedzialnością.
Nasze cele realizujemy poprzez:
 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej działalności
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami standardu IFS
  i BRC oraz PN-EN ISO 14001
 • Produkcję bezpiecznej żywności przy zachowaniu zasad systemu HACCP
 • Terminową i zgodną z ustalonymi specyfikacjami i oczekiwaniami klientów realizację zamówień
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu i jego świadomości w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz etycznej realizacji działań obejmujących troskę o środowisko naturalne
 • Realizację odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami
 • Minimalizację ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, materiałami, odpadami i energią
 • Eliminację ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn, urządzeń
  i instalacji
 • Stosowanie odnawialnych źródeł energii
Działania GETMOR prowadzone są zgodnie z wymaganiami standardu IFS, BRC i PN-EN ISO 14001 oraz zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
Zarząd Getmor
do góry