Bezpieczeństwo produkowanej żywności, a przede wszystkim pracownika, w dzisiejszej dobie koronawirusa to cel priorytetowy. Wiele z zakładów i firm zdecydowało się na przejście, przynajmniej w części, na system pracy zdalnej. O tym jak wygląda system pracy zdalnej, zmianach jakie zaszły, obowiązkach i prawach, a także całej sytuacji w celu przeciwdziałania
COVID-19 poproszone zostały wybrane zakłady i firmy. (Rzeźnik Polski, nr 5, maj 2020).

do góry